Canon และ Nikon 70-200mm f/4

เลนส์กล้องถ่ายรูป

          เรียกได้ว่าเป็นเลนส์เทเลยอดนิยมสำหรับผู้ที่มีกล้องของ Canon และ Nikon เพราะระยะ 70-200 มิลลิเมตรของมัน ทำให้เก็บภาพวัตถุที่อยู่ไกลได้คมชัด ซึ่งเมื่อซูมไกลสุด ก็จะช่วยเบลอฉากหลังให้ออกมาดูสวยงามไม่แพ้เลนส์ฟิกซ์เลยทีเดียว