Fujifilm X-A3

รีวิวกล้องถ่ายรูป Fujifilm X-A3

กล้องถ่ายรูป Fujifilm X-A3 เป็นกล้องถ่ายรูปประเภท Mirrorless ซึ่งกล้องถ่ายรูปประเภทนี้มีจุดเด่นตรงที่มีขนาดเล็กและมีการออกแบบอย่างสวยงามและมีสีให้เลือกหลากหลายสี และถ่ายรูปออกมาก็มีคุณภาพในระดับใกล้เคียงกับ กล้องถ่ายรูป DSLR(กล้องถ่ายรูปที่มีคุณภาพดี…