Samsung WB150F smart camera

Samsung WB150F smart camera ก่อนหน้านี้ ทุกคนรู้จักดีว่า โทรศัพท์มือถือ ที่เห็นๆใช้งานกันอยู่ จะมีมือถือแบบธรรมดา กับมือถือแบบ สมาร์ทโฟน (smart phone) ซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่าน คงมีมือถือ สมาร์ทโฟน ใช้งานกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว คงพอจะเข้าใจความแตกต่าง ห…