Sony Alpha A6000

กล้อง Mirrorless สำหรับผู้ที่จริงจังกับคุณภาพ กล้อง Sony A6000 อาจเรียกได้ว่า เป็นการจับเอาเทคโนโลยีของกล้อง ประสิทธิภาพสูงอย่าง Sony A7 ที่เป็นกล้องระดับ High-end ที่มีเซ็นเซอร์แบบ Full Frame จับเอามาย่อส่วน แล้วใส่ลงไปใน บอดี้ของกล้อง Sony Nex 6 กล…